Алумни ПФ у Београду

О нама

О Алумнију

Удружење грађана "АЛУМНИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ" основано је 23. јануара 2015. године. Поновно оснивање уследило је у процесу усаглашавања положаја и статуса удружења грађана са измењеним Законом о удружењима.

На оснивачкој скупштини изабрани су Управни и Надзорни одбор. Алумни је, као удружење грађана, регистровано у Агенцији за привредне регистре.

Пракса алумни удружења, као удружења, у нашем случају, свих бивших студената Правног факултета (али их има оргнизованих и на још неким факултетима у земљи) у Србији нема баш неку дугу традицију. Веома мали број факултета у оквиру Београдског универзитета формирао је ово удружење. Било је покушаја, и донета је и одлука о формирању алумнија на нивоу Универзитета у Београду, али неке озбиљније активности, објективно, нису уследиле. Међутим, сматрамо да идеја алумнија, а посебно сагледавајући више него немерљив допринос оваквих удружења у развијеним земљама ( пре свега САД, Европи и сл.) у прикупљању значајних финансијских средстава апсолутно завређује, макар и више пута поновљене покушаје, да овакав вид организовања, а затим и деловања, пронађу своје место и улогу и у нашем поднебљу.

Циљеви удружења дефинисани су Статутом и првенствено усмерени на то да удружење-алумни, својим програмима, пројектима и јавним деловањем доприноси повезивању посленика права, подизању угледа правне професије, промовише и учествује у практичној реализацији модерног правног образовања и владавини права.

Ради остваривања својих циљева Алумни нарочито:

 • Развија друштвену свест о значају права, правне науке, студија права и правне професије
 • Подстиче углед правне професије
 • Иступа у јавности како би се ширила општа и специјална правна знања и популаризовала владавина права
 • Подиже углед правне професије
 • Реализује пројекте у којима се анализирају разноврсни правни проблеми и важна законска решења у различитим областима и износе конкретни предлози за промену
 • Подржава и организује, само или у сарадњи са другим сличним организацијама, домаће и међународне конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре, саветовања и друге облике научног и стручног образовања

као и бројне друге активности које су у функцији остваривања циљева алумнија.

Посебан значај оваквих удружења у земљама са вековном традицијом постојања алумнија испољава се у значајном финансијском помагању школовања студената одговарајућег факултета. Пракса у овим земљама несумњиво показује да су алумни удружења, практично, основни мотори обезбеђивања финансијских средстава за стални развој и напредак услова студирања, усавршавања и укупног подизвања нивоа студија. Стога сматрамо, иако то у овом тренутку звучи можда и нескромно, да би наша мисија, на средњи и дужи рок, требало да се оствари управо у овој равни постојања и рада удружења - систематски стварати повољније услове студирања наших младих будућих колега, на најразноврсније начине и облике које је данас уопште могуће применити. А да би то кренуло у правцу остварења, тренутно нам је превасходни задатак да омасовимо наше удружење као и да, на адекватан начин, покушамо да повезујемо већ постојећа, бројна струковна удружења која окупљају различите профиле правника, заједнички организујемо различите скупове, и да кроз очекиване резултате тих активности привучемо пажњу свих који би својим контрибуцијама омогућили практично остваривање наших циљева.

Осим генералног окупљања и активности, на нивоу удружења предвиђамо и могућност организовања по генерацијама, формирање регионалних клубова-делова удружења, како у Србији, тако и у иностранству. Посебно ћемо настојати да кроз успостављање сарадње са сличним клубовима при другим универзитетима, искористимо сва њихова позитивна искуства како би и наше удружење што пре заживело у пуној мери. Према доступним подацима, само је у Србији регистровано преко 70 удружења грађана која у свом називу има одредницу ПРАВО. Но, до сада није успостављен неки организован и ефикасан начин комуникације, не само између великог броја дипломаца који су протеклих деценија успешно окончали студије на нашем факултету, него и између свих ових, бројних удружења,чије је оснивање, и активност, засигурно инспирисано управо овим, или сличним мотивима и циљевима, као и наше – Алумни Правног факултета Универзитета у Београду.

Стога нам је опредељење да кроз наше деловање обезбеђујемо и трајан и организован контакт са Правним факултетом у Београду, да одржавамо, јачамо и развијамо све врсте међусобних веза чланова алумнија, користимо богата искуства и знања у циљу унапређења положаја и укупног стања на факултету, те промовишемо и штитимо унапређење академске репутације нашег факултета.

Настојаћемо да све актуелне информације чинимо доступним преко нашег wеб сајта, wеб сајта Правног факултета у Београду, као и информацијама које ћемо прослеђивати свим регистрованим удружењима која окупљају наше колеге правнике, као и институцијама у којима, по дефиницији, ради већи број наших колега ( судови, тужилаштва, органи управе, адвокатске коморе и сл.). Наравно, свака иницијатива како би се ова комуникација унапредила, више је него добродошла.


Зашто Алумни?

Сви смо, по правилу, поносни када се позивамо на неку традицију. Наш факултет је несумњиво има, јер је најстарија и најквалитетнија институција за образовање правника у овом делу света. Али, недостаје му још нешто. Велики светски факултети деценијама гаје традицију окупљања, дружења и међусобне подршке својих некадасњих студената кроз тзв. алумни организацију. Ред је дошао и на нас. А да би и то постало традиција, хајде да почнемо.

Оним млађима, који су статус дипломираног правника стекли недавно, сигурно већ недостаје наша дивна зграда у Булевару, амфитеатри, чувена петица, библиотека, слушаонице.

А и старијим генерацијама срце брже закуца када уђу у наш заједнички академски храм. Сваки контакт са факултетом увек је био драг, узбудљив, носталгичан. И по правилу - недовољан. Хтели бисмо увек још више прилика за сусрете, разговоре, учење... и подмлађивање.

Дакле, идеја је да нам факултет поново постане место окупљања, поновног упознавања и препознавања. А из тога ће, засигурно, проистећи и небројене идеје, иницијативе, предлози како да све то уклопимо у лепо замишљене циљеве рада нашег удружења, које ће омогућити повезивање припадника различитих генерација.

То је посебно изражено у жељи да, и са своје стране, допринесемо побољшању свеукупних услова студирања за будуће студенте Правног факултета, а наше будуће чланове. Ту смо да им преносимо искуство, да међу њима проналазимо наше будуће млађе сараднике, да у споју младости и искуства свако стекне велику корист. И то видимо као један од главних праваца нашег деловања. Наравно, процес није ни кратак ни једноставан. Али опет, од нечег мора да се почне и сигурно је да заједно можемо остварити много више него као појединци или као колеге из једне генерације.

И зашто не рећи још нешто; осим ентузијазма, који је стварни покретач ове, као и сличних акција, немојмо бежати и од свакодневнице. Сасвим је реално да ће наши сусрети, било којим поводом, бити прилика да уз често и неочекивану подршку колега, старих са студија, или нових које овде срећемо, једноставније решимо неки актуелни проблем који нас тренутно притиска. А, у крајњем случају, осећаћемо се испуњенијим када, након неког окупљања, констатујемо да су колеге из генерације, са нашег факултета, сада уважени професори , у Србији или иностранству, када проведемо неко време са истакнутим члановима наше заједнице, министром, дипломатом, судијом, адвокатом, уваженим привредником. Тада ће све ићи знатно лакше. И лепше. Јер, gens una sumus.

 

Акти

Статут

Stan u Novom Sadu, 52 m2, duplex Bolmanska 18a


Одлука о оснивању

Stan u Novom Sadu, 52 m2, duplex Bolmanska 18a


Решење о упису

Stan u Novom Sadu, 52 m2, duplex Bolmanska 18a


Управни и надзорни одбор

Stan u Novom Sadu, 52 m2, duplex Bolmanska 18a


Контакт


 • Алумни Правног факултета Универзитета у Београду
  Булевар Краља Александра 67
  Београд

  alumni@ius.bg.ac.rs
  +38 (0) 11 - 3027 700
Copyright (c) 2015 Alumni PFBG. All rights reserved. Design by mojepravo.net